Apakah Maksud Sebenar Produktiviti?

definisi produktiviti
Apakah yang anda faham mengenai produktiviti?

Apakah Definisi Produktiviti?

Secara mudahnya, produktiviti adalah output yang dikeluarkan lebih banyak daripada input:

— Iaitu berapa banyak hasil yang kita dapat daripada apa yang kita laburkan.

Ia adalah satu ukuran kecekapan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu tugas.

Baca Sepenuhnya